Bakgrund

Utvecklingen av Tomtebo strand är från början ett medlemsinitiativ inom Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i Umeå. Ett nationellt företag uttryckte på medlemsmötet i juni 2016 följande;

”Det vore roligt om vår VD kom till Umeå för att inviga ett hållbart byggprojekt, istället för att alltid åka till andra delar av Sverige”.

Ur denna tanke föddes idén att bjuda in ett antal medlemmar, som även är nationella aktörer, till ett första möte. Utgångspunkten var att nationella aktörer har erfarenhet och kunskap från andra hållbarhetsprojekt i Sverige som kan användas i Umeå. Följande medlemmar bjöds in; HSB, NCC, Peab, Riksbyggen och Skanska.

Under hösten 2016 arbetade konstellationen, tillsammans med koordinatorn för Nätverket för hållbart byggande, fram ett koncept där utgångspunkten var;

”På vilket sätt kan vi som medlemmar i Nätverket för hållbart byggande bidra till att Umeå blir världsledande?"

Man föreslog den blivande stadsdelen Tomtebo strand – eller Nydala sjöstad som den hette då. De fem nationella aktörerna enades om att målet med utvecklingen av Tomtebo strand är att arbeta fram ett hållbarhetsprogram som engagerar och leder till hållbar stadsutveckling. Man kontaktade kommunen…

"Tomtebo strand ska utvecklas i samverkan med byggaktörer och ett hållbarhetsprogram ska tas fram"

På kommunen var man positiv. Kommunens politiker beslutade i februari 2016 att Tomtebo strand ska utvecklas i samverkan med byggaktörer och man anslöt också ytterligare två aktörer; Rikshem och Slättö, som förvaltar hyresrätter. Även de kommunala bolagen Umeå energi, Upab och Vakin knöts till samarbetet. Kommunens politiker beslutade också att ett hållbarhetsprogram skulle tas fram enligt Sweden Green Buildings metodik Citylab.  Med alla aktörers samlade kunskap (lokalt och nationellt) om stadsplanering, bostadsbyggande och hållbara lösningar finns förutsättningar att skapa en stadsdel i internationell framkant.