Delaktighet för hållbara lösningar

Under flera års tid kommer en delaktighetsprocess att genomföras i syfte att väcka engagemang, samverkan och få ett brett kunskapsunderlag för utvecklingen av en ny hållbar stadsdel. VI kommer att använda flera olika metoder för delaktighet. Delaktighetsprocessen handlar dels om underlag till detaljplanen, dels om framtidens hållbara boendemiljö och livsstil ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Medskapande möten
Det kommer att genomföras workshops och möten under hela processen där vi tillsammans skapar Tomtebo strand.

Dialogplatsen i skogen
I korsningen Olle Fiskares väg/Carlskroken finns en samlingsplats för delaktighet. Välkommen att svara på dialogfrågorna där. Vi kommer också genomföra aktiviteter på platsen. Här ligger dialogplatsen (länk till Google).

Webben – www.tomtebostrand.se
Här, på portalwebben. samlas information om projektet. Härifrån har du möjligheter att lämna synpunkter, svara på dialogfrågor med mera. På Umeå kommuns projektsida kan du också hitta information www.umea.se/tomtebostrand.

Kommunhörnan
I kommunhörnan på biblioteket i Väven finns möjligheter att följa processen i en utställningen på hjul. Där kan du också få information, svara på frågor och lämna synpunkter.

Aktuell dialogfråga!

 

Vill du vara delaktig?

Tomtebo strand ska skapas med stor delaktighet av bland annat Umeåborna. Klicka här om du vill anmäla ditt intresse att få information och inbjudningar till dialogtillfällen.

Att anmäla sig här, innebär förstås inte några förpliktelser.