Delaktighet för hållbara lösningar

Under flera års tid kommer en delaktighetsprocess att genomföras i syfte att väcka engagemang, samverkan och få ett brett kunskapsunderlag för utvecklingen av en ny hållbar stadsdel. Vi kommer att använda flera olika metoder för delaktighet för att få underlag till detaljplanen och diskutera framtidens hållbara boendemiljö och livsstil ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Medskapande möten
Det kommer att genomföras workshops och möten under hela processen. Se dokumentationen från workshop den 4 juni 2019.

Dialogplatsen i skogen
I korsningen Olle Fiskares väg/Carlskroken finns en samlingsplats för delaktighet. Välkommen att svara på dialogfrågorna där. Vi kommer också genomföra aktiviteter på platsen. Här ligger dialogplatsen (länk till Google).

Den 16 juni var det dialogdag på dialogplatsen. Se dokumentationen på Umeå kommuns webbplats.

Webben – www.tomtebostrand.se
Här, på portalwebben. samlas information om projektet. Härifrån har du möjligheter att lämna synpunkter, svara på dialogfrågor med mera. På Umeå kommuns projektsida kan du också hitta information www.umea.se/tomtebostrand.

Kommunhörnan
I kommunhörnan på biblioteket i Väven finns möjligheter att följa processen i en utställningen på hjul. Där kan du också få information, svara på frågor och lämna synpunkter.

Alla ska hitta sin favoritplats!

Tomtebo strand blir en ny stadsdel i Umeå där alla ska hitta sin favoritplats! Tomtebo strand ska också bli ett besöksmål. DU kan hjälpa oss uppnå det genom att svara på ett antal frågor. Det blir underlag för planeringen. Och vi kommer också ge dig ett ”eget resultat”. NYFIKEN?

Aktuella dialogfrågor

Vi har alltid ett antal dialogfrågor aktuella på dialogplatsen, kommunhörnan och på webben. Se resultatet av dialogfrågorna november 2018 – maj 2019.

Här nedan hittar du de frågor som är aktuella nu. Passa på och tyck till!

Vill du få inbjudningar till medskapande?

Tomtebo strand ska skapas med stor delaktighet av bland annat Umeåborna. Klicka här om du vill anmäla ditt intresse att få information och inbjudningar till dialogtillfällen.