Delaktighet för hållbara lösningar

Under flera års tid kommer en delaktighetsprocess att genomföras i syfte att väcka engagemang, samverkan och få ett brett kunskapsunderlag för utvecklingen av en ny hållbar stadsdel. Vi kommer att använda flera olika metoder för delaktighet för att få underlag till detaljplanen och diskutera framtidens hållbara boendemiljö och livsstil ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Medskapande möten
Det kommer att genomföras workshops och möten under hela processen.

Dialogplatsen i skogen
I korsningen Olle Fiskares väg/Carlskroken finns en samlingsplats för delaktighet. Välkommen att svara på dialogfrågorna där. Vi kommer också genomföra aktiviteter på platsen. Här ligger dialogplatsen (länk till Google).

Webben 
Den här portalwebben handlar om Tomtebo strand – och vänder sig till de som är intresserade av stadsdelen – både privatpersoner och branschen. Mer information om planeringen, tidplaner, dialogerna med mera finns på Umeå kommuns projektsida:  www.umea.se/tomtebostrand.

Kommunhörnan
I kommunhörnan på biblioteket i Väven finns möjligheter att följa processen i en vår utställning på hjul. Där kan du också få information, svara på frågor och lämna synpunkter.

Vill du vara med och påverka?

Tomtebo strand ska skapas med stor delaktighet av bland annat Umeåborna. Anmäl intresse att få information och inbjudningar till workshops m.m.

Aktuella medskapandefrågor

I Sverige är vi duktiga på att återvinna. Och vi blir bättre och bättre på att återbruka. I vår strävan att skapa cirkulär ekonomi:

Hur skulle ditt bostadsområde kunna underlätta för dig att återbruka istället för att köpa nytt?

Genom att svara på några frågor kan du få veta vilken typ av favoritplats du gillar i det offentliga rummet, i ditt bostadsområde. Du kanske blir förvånad? Resultatet är gjort med glimten i ögat – men dina svar används som underlag i planeringen av offentliga rum.

Det här är min favoritplats!