Delaktighet för hållbara lösningar

Under flera års tid kommer en delaktighetsprocess att genomföras i syfte att väcka engagemang, samverkan och få ett brett kunskapsunderlag för utvecklingen av en ny hållbar stadsdel. Vi kommer att använda flera olika metoder för delaktighet för att få underlag till detaljplanen och diskutera framtidens hållbara boendemiljö och livsstil ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Medskapande möten
Det kommer att genomföras workshops och möten under hela processen.

Dialogplatsen i skogen
I korsningen Olle Fiskares väg/Carlskroken finns en samlingsplats för delaktighet. Välkommen att svara på dialogfrågorna där. Vi kommer också genomföra aktiviteter på platsen. Här ligger dialogplatsen (länk till Google).

Webben – www.tomtebostrand.se
Den här portalwebben handlar om Tomtebo strand – och vänder sig till de som är intresserade stadsdelen – både privatpersoner och branschen. mer information om planeringen och dialogerna finns på Umeå kommuns projektsida:  www.umea.se/tomtebostrand.

Kommunhörnan
I kommunhörnan på biblioteket i Väven finns möjligheter att följa processen i en utställningen på hjul. Där kan du också få information, svara på frågor och lämna synpunkter.

Vill du vara med och påverka?

Tomtebo strand ska skapas med stor delaktighet av bland annat Umeåborna. Anmäl intresse att få information och inbjudningar till workshops m.m.