Samverkan

"Stadsdelen ska växa fram i unik samverkan och bli en internationell förebild för hållbar stadsutveckling och medveten livsstil"

Detta är en del av visionen för Tomtebo strand. Grunden för hela utvecklingen av Tomtebo strand ligger i den gemensamma processen.

Ambitionen att vara i internationell framkant tar sin utgångspunkt i arbetet med och förverkligandet av hållbarhetsprogrammet. Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat är en neutral arena där byggaktörer, förvaltare, konsulter och Umeå kommun med flera tillsammans utvecklar samhällsbyggandet. Fokus ligger på lärande. Målet är att det vi lär oss i processen med Tomtebo strand ska kunna användas i framtida projekt i Umeå och övriga Sverige.

För att nå de höga målen måste alla se till helheten. Och för att kunna omfamna helheten måste medverkande aktörerna samla all den kraft, kunskap och erfarenhet som finns lokalt och nationellt. Kunskap från dialoger med de som ska bo här är en framgångsfaktor. Vi skapar nya sätt att arbete där den gemensamma visionen är utgångspunkten, och där varje aktör har ansvar för sin del av projektet. Ett sådant arbetssätt kommer därmed också att skapa en lärprocess för hur marknaden ska arbeta för att skapa framtidens boende långt efter att Tomtebo strand är byggt. Hållbarhet, samverkan, utvärdering och lärande är viktiga ledord i arbetet.

”Vi måste tillsammans sätta hållbarhet först och enas kring vad vi vill – först därefter kommer affärsmodellerna och vi hittar win-win lösningar mellan det privata och offentliga.”

– Byggaktör i Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat