Sjötorget på Tomtebo strand. Flera människor som rör sig på torget.

Kreatörer utforskar nya sätt att stärka sociala band i Umeås nya stadsdel

Hur skapas en stadsdel som är socialt hållbar över tid? Det ska ett team bestående av arkitekter, designers, antikvarier och konstnärer ta fram förslag på för den nya stadsdelen Tomtebo strand i Umeå.

–Planeringen av Tomtebo strand har ett starkt fokus på ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet. Stadsdelen kommer att byggas ut under många år och social hållbarhet och gemenskap behöver byggas redan från början, men också finnas kvar när området utvecklas. Vi hoppas att det kreativa teamet kan hjälpa oss att tänka i nya banor kring den sociala hållbarheten säger Anna Flatholm, stadsarkitekt Umeå kommun.

I både Norrbotten och Västerbotten pågår just nu flera stora investeringar inom grön industri, teknik och infrastruktur. Satsningarna ställer ökade krav på attraktiva och hållbara miljöer. Genom utlysningen Visioner i Norr steg 2, som är en del av Rådet för hållbara städers arbete, bjuds kreativa yrkesgrupper in till att utmana och föreslå alternativa förslag till framtidens platser i våra städer och samhällen.

Totalt medverkar sex kommuner i utlysningen, däribland Umeå. Alla kommuner har valt ett område eller inriktning de vill ha nya perspektiv på. Umeå har valt Tomtebo strand och utmaningen kring hur kommunen och olika fastighetsaktörer tillsammans kan lägga grunden för utveckling när det gäller social hållbarhet och även få den att växa över tid, samtidigt som området växer.

Utlysningen pågår fram till den 4 april och därefter bestäms det vilka team som kommer tas sig an vilken kommun. Under våren kommer de att skissa fram förslag som sedan presenteras under hösten.

– Genom Visioner i norr steg 2 får vi möjlighet att ta ett till steg på trappan för att komma närmare de högt uppsatta målen kring social hållbarhet i stadsdelen. Vi ser fram emot att se konkreta förslag på hur vi kan integrera gemenskap och sociala sammanhang i utvecklingen av Tomtebo strand, säger Johan Sjöström, projektledare för Tomtebo strand, Umeå kommun.

Fakta om Visioner i Norr steg 2

Visioner i norr steg 2 är en del av Rådet för hållbara städers arbete med att stödja kommunerna i Norrbotten och Västerbotten. Projektet syftar till att stärka kommunernas omställningskraft. I projektet medverkar kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå. ArkDes ansvarar för genomförandet av projektet.