Gå till innehåll
En samling personer i skogen vid Tomtebo strands Dialogplats

Ett nytt sätt att arbeta

Tomtebo strand är en internationell förebild för hållbar stadsutveckling och medveten livsstil. För att uppnå detta har vi utifrån Citylab utvecklat nytt sätt att arbeta. Vi kallar det för Tomtebo strand-modellen. Tillsammans går vi bortom traditionella planeringsmodeller och involverar alla aktörer på alla nivåer.

Bilden visar en illustration av Tomtebo strandmodellen

Tomtebo strand-modellen

Modellen innebär i korthet att vi med visionsdriven planering, samskapande och lärande som grundstenar, och med långsiktighet och helhetsgrepp som förhållningssätt – skapar hållbarhet på många olika plan. Tanken är att metodiken ska kunna användas i Umeås framtida arbete med att utveckla staden.

Flygbild Helaomradet 3D

Samverkan i alla led är en framgångsfaktor

Genom att samla lokal, nationell och internationell kraft, kunskap och erfarenhet skapar vi en gemensam lärprocess för att forma framtidens boende. Samarbetet inkluderar både aktörer och civilsamhället och är nyckeln till framgång.

Vi fokuserar även på långsiktig helhet istället för isolerade lösningar för att säkerställa en hållbar stadsdel. Detta förhållningssätt genomsyrar både planeringen och valet av lösningar, vilket kommer att låta visionen leva vidare även efter färdigställandet av Tomtebo strand.

Tomtebo strand-modellen är utvecklad utifrån Citylab*. Läs mer om Tomtebo strandmodellen i beskrivningen: Tomtebo strand-modellen HÅP (pdf).

*) Citylab – guide för hållbart byggande. Citylab är ett forum för hållbart stadsbyggande, som drivs av Sweden Green Building Council