Kontakt

Stadsutvecklingsprojektet Tomtebo strand präglas av samverkan mellan många aktörer. Vill du ha kontakt med någon eller har en specifik fråga, börja med att mejla till vår gemensamma adress så vidarebefordras ärendet till rätt person.

tomtebostrand@umea.se

 

Du hittar också mer information på Umeå kommuns webbplats: www.umea.se/tomtebostrand