Gå till innehåll

Tillgänglighet

Tillgänglighetsredogörelse

Sju byggaktörer, tre kommunala bolag och Umeå kommun i ett samarbetsprojekt står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.tomtebostrand.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från www.tomtebostrand.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via mejl tomtebostrand@umea.se  Svarstiden är normalt en till tre arbetsdagar. Du kan också kontakta oss på följande sätt: Ring 090-16 10 00.  

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, mejla tomtebostrand@umea.se så att vi får veta att problemet finns. 

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. 

Hur vi testat webbplatsen
Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.tomtebostrand.se med hjälp av testverktyg på webbplatsen ”Vägledning för webbutveckling”.  

Senaste bedömningen gjordes den 15 september 2023 och är godkänd av webbplatsens förvaltare.  

Granskningsmetod testverktyg på webbplatsen ”Vägledning för webbutveckling”, med de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor https://webbriktlinjer.se/testa-din-webbplats  

Granskningsrapport (länk till rapporten med testresultat)