Gå till innehåll
En flygvy över Tomtebo strand med illustrerade byggnader och kvarter.

Historien om Tomtebo strand

Tomtebo strand är en stadsdel i Umeå som utvecklades som ett medlemsinitiativ inom Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i Umeå. Ett antal nationella aktörer bjöds in för att bidra med sin erfarenhet och kunskap i hållbarhetsprojekt. Tillsammans med koordinatorn för Nätverket för hållbart byggande, arbetade man fram ett koncept där utgångspunkten var att bidra till att Umeå blir världsledande i hållbar stadsutveckling. 

Man enades om att utveckla Tomtebo strand och ta fram ett hållbarhetsprogram i samverkan med byggaktörer och kommunala bolag enligt Sweden Green Buildings metodik Citylab. Med samlad kunskap om stadsplanering, bostadsbyggande och hållbara lösningar finns potentialen att skapa en stadsdel i internationell framkant.

Tomtebo Strand 500X500 1

Vision

Tomtebo strand ska vara ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt föredöme där de boende känner delaktighet, stolthet och vill stanna livet ut. Stadsdelen ska växa fram i unik samverkan och bli en internationell förebild för hållbar stadsutveckling och medveten livsstil.

Två byggnadsarbetare står och tittar ut från ett bygge av ett hus.

Ett medlemsinitiativ

Utvecklingen av Tomtebo strand är från början ett medlemsinitiativ inom Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i Umeå. Ett nationellt företag uttryckte på medlemsmötet i juni 2016 följande;

”Det vore roligt om vår VD kom till Umeå för att inviga ett hållbart byggprojekt, istället för att alltid åka till andra delar av Sverige”.

Ur denna tanke föddes idén att bjuda in ett antal medlemmar, som även är nationella aktörer, till ett första möte. Utgångspunkten var att nationella aktörer har erfarenhet och kunskap från andra hållbarhetsprojekt i Sverige som kan användas i Umeå. Följande medlemmar bjöds in; HSB, NCC, Peab, Riksbyggen och Skanska.

Flygvy över Tomtebo strand.

Nydala sjöstad blir Tomtebo strand

Under hösten 2016 arbetade konstellationen, tillsammans med koordinatorn för Nätverket för hållbart byggande, fram ett koncept där utgångspunkten var;

”På vilket sätt kan vi som medlemmar i Nätverket för hållbart byggande bidra till att Umeå blir världsledande?"

Man föreslog den blivande stadsdelen Tomtebo strand – eller Nydala sjöstad som den hette då. De fem nationella aktörerna enades om att målet med utvecklingen av Tomtebo strand är att arbeta fram ett hållbarhetsprogram som engagerar och leder till hållbar stadsutveckling. Man kontaktade kommunen…

Processledningsgruppen för Tomtebo strand står vid skulpturen Frösit i skogen vid Dialogplatsen

Ett samverkansprojekt

"Tomtebo strand ska utvecklas i samverkan med byggaktörer och ett hållbarhetsprogram ska tas fram"

På kommunen var man positiv. Kommunens politiker beslutade i februari 2016 att Tomtebo strand ska utvecklas i samverkan med byggaktörer och man anslöt också ytterligare två aktörer; Rikshem och Slättö, som förvaltar hyresrätter. Även de kommunala bolagen Umeå energi, Upab och Vakin knöts till samarbetet. Kommunens politiker beslutade också att ett hållbarhetsprogram skulle tas fram enligt Sweden Green Buildings metodik Citylab.  Med alla aktörers samlade kunskap (lokalt och nationellt) om stadsplanering, bostadsbyggande och hållbara lösningar finns förutsättningar att skapa en stadsdel i internationell framkant.

Samverkansgruppen från projektstart, bild f.v: Johan Sjöström, Umeå kommun, Magnus Stenvall, Umeå Energi, Magdalena Blomqvist, Umeå kommun, Daniel Ödling NCC, Maria Wetterlöv, f.d. Umeå kommun och Anna Flatholm, Umeå kommun.