Gå till innehåll
Personer rör sig utanför verksamhetskvarteren.

Verka i en stadsdel som välkomnar framtiden!

På Tomtebo strand hittar du lokaler för olika typer av verksamheter. Är du Tomtebo strands nya frisör, café, cykelreparatör, second-handbutik eller blomsterhandlare? Här hittar du moderna lokaler med lågt klimatavtryck i bra läge, nära stora arbetsplatser med bra förbindelser till Umeås stadskärna. 

Personer rör sig på torget och Nydalasjön skymtar.
Personer som rör sig på gatan vid centrala stråket på Tomtebo strand.

Levande bottenvåningar och moderna kontor

De kommersiella ytorna och verksamhetskvarteren har funnits med tidigt i planeringen av området. När butiker, restauranger och andra verksamheter blandas med bostäder, skapas en levande mötesplats för långt fler än de boende. 

Tomtebo strand kommer erbjuda moderna lokaler för kommersiell service, kontor, forskning – och utbildning med mera. Verksamhetsytorna planeras till 70 000 kvm.
Här kommer finnas möjligheter för både den som söker något mindre och något riktigt stort.  Merparten av verksamheterna kommer finnas på ett strategisk synligt läge utmed E4–Kolbäcksvägen. 

En stadsdel blir till

Kartbild över Tomtebo strand.

Etapp 1

I första etappen planeras det för cirka 900 bostäder, både bostadsrätter, radhus, hyresrätter och verksamhetslokaler. Här byggs även en ny brandstation, förskola och stadsdelsparken Sjötorget som blir entrén till Nydalasjön och Sjöparken.  

Etapp 2

Den andra etappen beräknas komma i gång i början 2032 och innehåller cirka 1 000 bostäder med fler parker som Sjötorget, Kaninhålet, Kolbäcksskogen och Vättarnas park.

En grupp barn står vi sina cyklar.

En plats för föreningar

Nydala är känt för att vara ett område som erbjuder ett aktivt friluftsliv. Här finns möjligheter för den förening som vill vara aktiv i området eller samverka med andra aktörer. 

Intresserad av att hyra lokal?

Här kan du se vilka aktörer som planerar att bygga kommersiella lokaler och kontor. För mer information och intresseanmälan, läs mer hos respektive aktör eller kontakta dem direkt