Gå till innehåll
En person cyklar med barn i en cykelvagn förbi en park.

Vi skapar stadsdelen tillsammans

Under flera års tid kommer en delaktighetsprocess att genomföras i syfte att väcka engagemang, samverkan och få ett brett kunskapsunderlag för utvecklingen av en ny hållbar stadsdel. Vi kommer att använda flera olika metoder för delaktighet för att få underlag till detaljplanen och diskutera framtidens hållbara boendemiljö och livsstil ur ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv.

En skylt med en fråga på Tomtebo strands dialogplats

Delaktighet för hållbara lösningar

Medskapande möten
Det kommer att genomföras workshops och möten under hela processen.

Dialogplatsen i skogen
I korsningen Olle Fiskares väg/Carlskroken finns en samlingsplats för delaktighet. Välkommen att svara på dialogfrågorna där. Vi kommer också genomföra aktiviteter på platsen. Här ligger dialogplatsen (länk till Google).

Webben 
Den här hemsidan vänder sig till de som är intresserade av stadsdelen – både privatpersoner och branschen. Mer information om planeringen, tidplaner, dialogerna med mera finns på Umeå kommuns projektsida:  www.umea.se/tomtebostrand.

Två personer står och pratar med varandra.

Vill du vara med och påverka?

Tomtebo strand ska skapas med stor delaktighet av bland annat Umeåborna. Anmäl intresse att få information och inbjudningar till workshops med mera.

 

Bokskåp i skogen

Aktuella medskapande frågor

I Sverige är vi duktiga på att återvinna. Och vi blir bättre och bättre på att återbruka. I vår strävan att skapa cirkulär ekonomi:

Påverka 500X500

Vad tycker Umeåborna? Ta del av tidigare dialogmaterial

Sedan utvecklingen av Tomtebo strand startade har det genomförts flera olika dialoger och workshops, både med privatpersoner och föreningar.