Gå till innehåll
Personer rör sig på centralstråket på framtida Tomtebo strand.

Om Tomtebo strand

Tomtebo strand i Umeå är en ny hållbar stadsdel för människor, bostäder och verksamheter. Ett område nära Nydalasjön och Kolbäckens natur, som tryggt välkomnar dig till framtiden. Stadsdelen utvecklas med nytänkande och omtanke för att underlätta ett enkelt och hållbart liv. 

Tre personer står och pratar framför ett bygge där ett hus uppförs

Det händer nu

Detaljplanen planeras antas under 2023. Parallellt med det pågår ett arbete med att färdigställa all projektering.

I början av 2024 planeras allt arbete med infrastrukturen at påbörjas. Det vill säga vägar, och markförberedelser. Första etappen av bostäder kan börja byggas 2025.

Flygbild över Tomtebo strand som visar vart alla byggnader och kvarter ska placeras.

Historien om Tomtebo strand

Idén om att utveckla Tomtebo strand kommer från ett medlemsinitiativ inom Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i Umeå.

Ett antal nationella aktörer bjöds in för att bidra med sin erfarenhet och kunskap i hållbarhetsprojekt. Tillsammans med koordinatorn för Nätverket för hållbart byggande, arbetade man fram ett koncept där utgångspunkten var att bidra till att Umeå blir världsledande i hållbar stadsutveckling. 

Ett nyskapande samverkansprojekt

Tomtebo strand utvecklas i nära samverkan mellan Umeå kommun, privata byggaktörer och kommunala bolag.

Slättös logotyp.
Riksbyggens logotyp.
Rikshems logotyp.
# HSB Norr
# NCC
Skanskas logotyp.
# Peab
# Umeå kommun
# Umeå Energi
Vakin
Tomtebo Strand 500X500 1

En internationell förebild

Tomtebo strand ska vara ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt föredöme där de boende känner delaktighet, stolthet och vill stanna livet ut. Stadsdelen ska växa fram i unik samverkan och bli en internationell förebild för hållbar stadsutveckling och medveten livsstil.

Fokusområden x fem

Tomtebo strand utvecklas utifrån fem viktiga fokusområden. 

Inkluderande stadsdel

En inkluderande stadsdel med vardagslivet i fokus.

Mötesplatser för alla

Vilken mötesplats gillar du? Hållbara, trivsamma grön- och vattenområden

Hållbart resande

Hur reser du i vardagen? Hållbar mobilitet med människan i centrum

Smarta lösningar

Hur använder du smarta lösningar? Hållbara och smarta lösningar

Enklare vardag

Hur påverkar du? Engagemang och delaktighet för hållbarhet och framgång

En pappa står vid sitt barn som sitter i en cykelvagn.

Skapas för morgondagens möjligheter

På Tomtebo strand räcker det långt att bara bo för dig som än mån om miljön och att använda resurser som energi på bästa sätt och inte låta något gå till spillo.

Mycket handlar om att dela. Till exempel på värme och kyla, som genom smarta system kan styras till de hus och verksamheter som just då behöver det bäst. Men också om att återvinna spillvatten och smarta lösningar som gör cykeln till det naturliga valet för ännu fler resor.

Vanliga frågor

Tomtebo strand har ett strategiskt läge med närhet till både universitets- och sjukhusområdet med dess dynamiska arbetsmarknad samt Nydalas möjligheter till rekreation. Det är cirka 3 kilometer till centrum.

Tomtebo strand är ett område för alla. Här finns plats för dig - alla faser genom livet. Oavsett om du flyttar hemifrån är mitt i livet eller ska sälja villan. Tomtebo strand är också ett område med hg hållparhetsprofil. Området passar både för dig som vill ta del av alla fördelar som erbjuds men också för dig som vill engagera dig tillsammans med andra i den hållbara omställningen. 

I första etappen planeras det för 900 lägenheter och de aktörer som kommer att bygga är;  HSB, Skanska, Riksbyggen, Rikshem, NCC, Peab och Slättö. 

I första etappen planerar HSB, Riksbyggen, NCC, Skanska, Rikshem och Slättö att bygga lägenheter. Det kommer erbjudas bostäder med blandade upplåtelseformer såsom hyresrätter, bostadsrätter och radhus. All intresseanmälan görs till respektive bolag. Kontaktuppgifter till respektive bolag hittar du här under Kontaktsidan.

Området kommer att utvecklas under många år framöver. Första etappen med 1000 bostäder beräknas komma igång under 2025. En första möjlig inflyttning skulle då vara under 2027. Byggnation av andra etappen beräknas starta under 2032. 

Området kommer byggas ut i etapper och beräknas vara fullt utbyggt om cirka 20 år. 

Följ vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få aktuell information om projektet och inspiration till ett hållbart liv.