Gå till innehåll
En flygvy över Tomtebo strand med illustrerade byggnader och kvarter.

Händer just nu

Tomtebo strands detaljplan är antagen och just nu byggs första infarten till stadsdelen.  Läs mer på www.umea.se/tomtebostrand.  Läs mer på www.umea.se/tomtebostrand för mer information om detaljplanen. Läs mer om detaljplanen.

I tidslinjen kan du följa utvecklingen av Tomtebo strand och vilka milstolpar som avklarats samt vad som händer framöver.

Tidslinje

Byggstart etapp 2

Första etappen beräknas ta cirka 5 år att bygga. Därefter startar etapp 2 med 900 lägenheter. Att Utveckla hela Tomtebo strand med 3 000 bostäder beräknas att ta cirka 15–20 år. 

Första inflyttningen

Första personerna beräknas flytta in under 2027. 

Byggstart etapp 1

I den första etappen planeras det för 900 bostäder. 

Byggstart infrastruktur

Förutsatt att detaljplanen antas under 2023 så planeras byggstart av infrastruktur med vägar under 2024.

Detaljplanen vinner laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft den 14 januari 2024. 

Detaljplan antas i kommunfullmäktige

Detaljplanen antas i kommunfullmäktige den 18 december. 

Detaljplanen godkänns byggnadsnämnden

Detaljplanen godkänns i byggnadsnämnden. 

Detaljplan på granskning

Boende i närområdet får komma med synpunkter. Ta del av Detaljplanen. 

Detaljplanen lämnas in på samråd

Boende i närområdet får komma med synpunkter.

Dialogplatsen får ett bokskåp

I bokskåpet kan man både lämna och hämta en bok att läsa. Bokskåpet ska uppmuntra till att dela på saker. Man hänger även upp sängar byggda av lastpallar där man kan ligga och läsa i skogen. 

Dialogplatsen invigs

Ett hundratal personer bjuds in, kommun, aktörer, bolag med mera. Kommunalrådet håller tal och alla bjuds på varm choklad och Skulptören Jögge Sundqvist har tagit fram Frösit som ska symbolisera en start på något som så småningom ska utvecklas och växa upp. Precis som stadsdelen. 

Hållbarhetsprogrammet tas fram

Kommunens politiker beslutar att ett hållbarhetsprogram ska tas fram enligt Sweden Buildings metodik Citylab. Med alla aktörers samlade kunskap (lokalt och nationellt) om stadsplanering, bostadsbyggande och hållbara lösningar börjar resan med att skapa en stadsdel i internationell framkant. Programmet ska säkerställa en hållbar utveckling av området. Allt från infrastruktur till husen på området. Hållbarhetsprogram, Citylab.

Kommunen beslutar att stadsdelen ska utvecklas genom samverkan

De initiativtagande byggaktörerna HSB, Riksbyggen, Skanska, Peab, NCC, och Slättö samt Rikshem som förvaltar hyresrätter, ansluter. Även kommunala bolagen Umeå Energi, Upab och Vakin knyts till samarbetet.

Stadsdelen får ett namn

Man föreslår den blivande stadsdelen Tomtebo strand – eller Nydala sjöstad som den hette då. De fem nationella aktörerna enas om att målet med utvecklingen av Tomtebo strand är att arbeta fram ett hållbarhetsprogram som engagerar och blir en ledande vägvisare som leder och försäkrar hållbar stadsutveckling. 

Idén föds

Ett nationellt företag uttrycker på ett medlemsmöte inom Nätverket för hållbart byggande, juni 2016 ”Det vore roligt om vår VD kom till Umeå för att inviga ett hållbart byggprojekt, istället för att alltid åka till andra delar av Sverige” Läs mer om hur idén till Tomtebo strand kom till. 

Tre personer står och pratar framför ett bygge där ett hus uppförs

Från plan till verklighet

Parallellt med arbetet kring detaljplanen pågår just nu ett intensivt arbete i samverkan mellan alla byggaktörer, kommunala bolag och Umeå kommun kring till exempel hållbara energilösningar, mobilitets- och servicehubbar för exempelvis delning av varor, tjänster och hållbara transporter, finansieringsmodeller och kring trafiklösningar. Allt i enlighet med visionen för Tomtebo strand och det hållbarhetsprogram som tagits fram.