Tomtebo strand - en hållbar stadsdel i framkant

I Umeå, mellan natursköna Nydalaområdet och E4-Kolbäcksvägen planeras ett nytt stadsdelsområdet med en blandning av verksamheter och cirka 3 000 bostäder. Stadsdelen har höga ambitioner när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, HSB, NCC,  PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi, Upab och Vakin.

Tidplan

tidplan Tomtebo strand

Vad pågår just nu?

Förslag till detaljplan har varit på samråd fram till 31 augusti 2020. Nu pågår granskning av alla synpunkter och ytterligare utredningar görs. Alla synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse som presenteras i samband med att den bearbetade detaljplanen ställs ut för granskning senare i höst (2021). Då finns det möjligheter att  lämna synpunkter på det omarbetade förslaget. Detaljplanen kan beslutas senare under 2021/i början av 2022.

Gå in på www.umea.se/tomtebostrand för mer information om detaljplanen.

Samtidigt pågår just nu ett intensivt arbete i samverkan mellan alla byggaktörer, kommunala bolag och Umeå kommun kring t ex hållbara energilösningar, mobilitets- och servicehubbar för t ex delning av varor, tjänster och hållbara transporter, finansieringsmodeller och kring trafiklösningar. Allt i enlighet med visionen för Tomtebo strand och det hållbarhetsprogram som tagits fram.