I Umeå, mellan natursköna Nydalaområdet och E4-Kolbäcksvägen planeras ett nytt stadsdelsområdet med en blandning av verksamheter och cirka 3 000 bostäder. Det är höga ambitioner när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Tomtebo strand är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, HSB, NCC,  PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi, Upab och Vakin.

Tidplan

Under sommaren 2020 pågår samråd för detaljplan, som förväntas att beslutas årsskiftet 2020/2021. Därefter kan den kommunala infrastrukturen börja byggas. Byggstart för etapp 1 kan ske 2022 och då börjar inflyttningen 2023-2024. Det tar ca 20 år innan hela stadsdelsområdet är klart.

Vad pågår just nu?

 

Detaljplan för Tomtebo strand går ut på samråd i juni 2020 till och med augusti 2020. Då kan man lämna synpunkter på planen.

Som grund för detaljplanen finns visionen och hållbarhetsprogrammet som tagits fram i samskapande mellan Umeå kommun, sju byggaktörer och tre kommunala bolag. Och med bidrag från allmänheten via workshops och undersökningar. Utöver det har många utredningar genomförts, t ex markförhållanden, naturvärdesinventeringar, dagvatten, buller, bilpooler, trafik, kollektivtrafik etc.

Gå in på www.umea.se/tomtebostrand för mer information om detaljplanen och hur man lämnar synpunkter.