Mellan Nydalasjön och E4 planeras en ny stadsdel med en blandning av verksamheter och cirka 3 000 bostäder. Utvecklingen av Tomtebo strand befinner sig i ett skede där vision ska övergå i planering och genomförande. Området kommer att ta flera år att bygga och det kommer ske i etapper.

Tidplan