Gå till innehåll

GDPR

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Det är Kommunstyrelsen i Umeå kommun som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Syftet med behandlingen är att kunna delge dig det nyhetsbrev som du valt att prenumerera på. Den lagliga grunden för behandlingen är att den sker för att uppfylla ett nödvändigt allmänt intresse.

Dina uppgifter kommer att sparas så länge de behövs för behandlingens ändamål och kommer därefter att gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag till exempel enligt offentlighetsprincipen.

Har du frågor om personuppgiftsbehandlingen, eller vill komma i kontakt med oss av någon annan anledning, gör du det enklast genom att kontakta oss via ksdiarium@umea.se.

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse och begära att behandlingen begränsas. Beroende på den lagliga grunden för behandlingen kan du också ha rätt att begära överföring, invända mot behandlingen eller begära radering.

För att göra något av detta kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud via mejl, dataskyddsombud@umea.se eller via brev, Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå.

Du kan läsa mer om dina rättigheter och mer om vad rätten att invända mot behandlingen innebär på www.umea.se/gdpr.

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.